Výroba dřevěných pelet

Pelety jsou granule kruhového průřezu nejčastěji o průměru 6 mm a délce do 40 mm. Vyrábí se vysokotlakým lisováním kvalitních dřevěných pilin bez použití pojiva, tedy bez zbytečných příměsí.

Výroba dřevěných pelet je fascinující proces, který začíná sběrem dřevní biomasy, jako jsou piliny, dřevní štěpky a ostatní zbytky z lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu. Tyto suroviny jsou nejprve vysušeny v sušárnách na potřebnou vlhkost, obvykle mezi 10 až 20 %. Po dosažení optimální vlhkosti se biomasa dále jemně drtí do konzistence podobné mouce. Tento jemně mletý materiál je následně transportován do peletovacího stroje, kde je za vysokého tlaku (a někdy i teploty, která se přirozeně vytváří díky tření) lisován do malých válcovitých tvarů, známých jako pelety. Výsledné pelety jsou poté ochlazeny a baleny k distribuci a prodeji. Celý tento proces je vysoce automatizovaný a efektivní, což umožňuje vysokou produkční kapacitu a minimální ztráty materiálu.

Hlavní výhody dřevěných pelet oproti jiným typům paliv spočívají v jejich vysoké energetické hodnotě, nízkých emisích a obnovitelnosti zdroje. Pelety mají konzistentní velikost a tvar, což zajišťuje jejich rovnoměrné spalování a vysokou účinnost přeměny energie.

V porovnání s fosilními palivy, jako je uhlí nebo topný olej, produkují pelety méně emisí CO2 a téměř žádné emise škodlivých látek, jako jsou síry nebo těžké kovy. Navíc, protože jsou vyrobeny z odpadů dřevozpracujícího průmyslu, jejich používání podporuje efektivní využívání zdrojů a přispívá k cyklické ekonomice. Díky těmto vlastnostem se dřevěné pelety stávají stále oblíbenějším řešením pro domácnosti i průmyslové aplikace, které hledají ekologičtější a udržitelnější alternativu k tradičním palivům.